Jindřich Kozel

Naše nemovitost byl byt v Praze. Bylo docela srdeční záležitostí ho prodávat. Bydlelo se nám v něm dobře, ale když jsme ho už museli prodat, tak jsme se to snažili udělat dobře. Byli jsme s paní Mizlerovou spokojení.